τι θα βρειτε εδω...

Σε αυτή την ιστοσελίδα περιέχεται χρήσιμο υλικό για χρήση από τους συναδέλφους που έχουν επιλέξει το βιβλίο ως διδακτικό εγχειρίδιο.
Έχουμε ξεκινήσει με τους πίνακες και τα σχήματα του βιβλίου, τα οποία θα βρείτε στη συνέχεια οργανωμένα ανά κεφάλαιο σε συμπιεσμένα αρχεία. Προσέξτε ότι σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται οι οθόνες, οι πίνακες και τα σχήματα που έχουμε δημιουργήσει μέσω του SPSS και του R.
Φιλοδοξία μας είναι να εμπλουτίσουμε τη σελίδα αυτή και με επιπλέον υλικό...

Υλικό ανά κεφάλαιο
Υλικό κεφαλαίου 2
Υλικό κεφαλαίου 4
Υλικό κεφαλαίου 5
Υλικό κεφαλαίου 6
Υλικό κεφαλαίου 7
Υλικό κεφαλαίου 8
Υλικό κεφαλαίου 9
Υλικό κεφαλαίου 10
Υλικό κεφαλαίου 11
Υλικό κεφαλαίου 12
Υλικό κεφαλαίου 13
Υλικό κεφαλαίου 14
Υλικό κεφαλαίου 15
Υλικό κεφαλαίου 16
Υλικό κεφαλαίου 17
Υλικό κεφαλαίου 18