τι θα βρειτε εδω...

Σε αυτή την ιστοσελίδα περιέχονται υπερσυνδέσεις (hyperlinks) σε ιστοτόπους με χρήσιμο υλικό σχετικό με τα αντικείμενα που καλύπτονται από το βιβλίο. Στόχος μας είναι να εμπλουτίζεται συνεχώς και ενθαρρύνουμε τους αναγνώστες να μας στέλνουν προτάσεις που, κατά τη γνώμη τους, θα άξιζε να συμπεριληφθούν. Δεν υποσχόμαστε ότι θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι προτάσεις σας, αλλά σίγουρα θα τις αντιμετωπίζουμε με μεγάλη προσοχή.

Links
O ιστοτόπος του Α. F. Hayes. Περιέχει πολύ χρήσιμο υλικό σχετικά με τη δουλειά του δημιουργού της ρουτίνας PROCESS.